Parse error: syntax error, unexpected '[' in /home/www/zupa-kravarsko.com/defines.php(1) : regexp code(1) : eval()'d code on line 183
Krštenje - Župa Kravarsko | Župa Uzvišenja Svetog Križa

Krštenje

    Krštenje je prvi, osnovni, temeljni sakramenat Crkve. Krist ga je ponudio svima da imaju život vječni, a potom, zajedno s evanđeljem, povjerio svojoj Crkvi, kad je apostolima naredio: “Idite i učinite sve narode mojim učenicima. Krstite ih u ime Oca i Sina i Duha Svetoga”. Stoga je krštenje u prvom redu sakramenat one vjere kojom ljudi, prosvijetljeni milošću Duha Svetoga, odgovaraju Kristovoj blagovijesti.

Što trebam učiniti?

1. Trebate otići do svoga župnika u uredovno vrijeme Župnog ureda, te mu priopćiti svoju želju.

2. Ugovorite s njim termin krštenja. (Kod nas su redoviti termini subotom u 18:00 sati i nedjeljom u 8:30 sati. 

3. Od dokumentacije potrebno je donijeti:
- rodni list djeteta s JMBG odnosno OIB
- potvrdu kuma o njegovim primljenim sakramentima (ako ne živi na području župe)
- posvjedočenje župnika da dotična osoba može kumovati.

4. Kum / kuma djetetu na krštenju može biti osoba:
- koja je dovoljno zrela za obavljanje te dužnosti,
- koja je primila sakramente krštenja, potvrde i euharistije, a ako je u braku, da je crkveno vjenčana
- koja je praktični vjernik.

5. Krsna svijeća.

6. Ako ste iz druge župe, a dijete želite krstiti kod nas, potrebna Vam je SUGLASNOST Vašeg župnika.