Parse error: syntax error, unexpected '[' in /home/www/zupa-kravarsko.com/defines.php(1) : regexp code(1) : eval()'d code on line 183
Ekonomsko vijeće - Župa Kravarsko | Župa Uzvišenja Svetog Križa

Ekonomsko vijeće

Župno ekonomsko vijeće:

Župno ekonomsko vijeće je ustanovlje­no od župnika kao tijelo sudjelovanja vjernika u upravljanju župnim ekonomskim dobrima. Vijeće ima slijedeće zadatke: pomaže župniku u pripremi redovitog i izvanrednog župnog predračuna, naznačuje predvidive izdatke za razne djelatnosti i način njihova pokrića, pre­gledava i odobrava na kraju svakog pothvata blagajničke knjige, odnosno dokumentaciju kao i završni račun, daje mišljenje o izvanred­nim pothvatima župe, koje treba biti dostavlje­no Nadbiskupskom duhovnom stolu u molbi za odobrenje navedenog pothvata i brine se o čuvanju isprava i dokaznica na kojima se teme­lji pravo župe na dobra.

Župno ekonomsko vijeće župe Uzvišenja svetog Križa, Kravarsko sastavljeno je od župnika i pet člana koje je naslijedio od prijašnjeg upravitelja župe.  Mandat članovima Župnog ekonomskog vijeća traje tri godine, koji može biti obnovljen. Župno ekonomsko vijeće ima samo savjetodavni, ali ne i odlučujući ka­rakter.

 

ČLANOVI ŽUPNOG EKONOMSKOG VIJEĆA:

         Josip Zagorac

Ivan Čačić

Josip Jerleković

Josip Rak

Ivan Đurašin