Parse error: syntax error, unexpected '[' in /home/www/zupa-kravarsko.com/defines.php(1) : regexp code(1) : eval()'d code on line 183
Pastoralno vijeće - Župa Kravarsko | Župa Uzvišenja Svetog Križa

Pastoralno vijeće

ŽUPNO PASTORALNO VIJEĆE:

Župno pastoralno vijeće je savjetodavno tijelo sastavljeno od predstavnika vjernika-laika i osoba koje u župi imaju udjela u pastoralnoj službi. Njegova je zadaća pružanje pomoći župniku u promicanju i ostvarivanju pastoralnog djelovanja. Članovi Župnog pastoralnog vijeća su župnik, aktivni svećenici u župi, osobe zadužene pastoralom u župi, predstavnik redovničkih zajednica te župe i predstavnici vjernika-laika. Članovi Vijeća, kao župnikovi savjetnici i aktivni suradnici, mogu biti samo praktični vjernici. Njihov broj ovisi o veličini i karakteru župe, od najmanje tri do najviše trideset članova, uključujući one koji su to po službi (aktivni svećenici, časne sestre, katehisti). Veći dio članova izabiru ili predlažu sami župljani na način koji je za pojedinu župu najprikladniji, a manji dio članova Vijeća može imenovati župnik. Sve izabrane i imenovane kandidate župnik predlaže Ordinariju na odobrenje. Vijeće se konstituira odobrenjem Ordinarija. Mandat traje 5 godina. Predsjednik Vijeća je župnik koji saziva sjednice Vijeća, određuje dnevni red i predsjeda im, a u slučaju spriječenosti sjednicu može voditi i jedan od članova Vijeća kojem to župnik povjeri. Sjednice Vijeća se održavaju najmanje dva puta godišnje, odnosno po potrebi i češće.

Župno pastoralno vijeće razmatra sva pitanja koja su povezana s vjerskim životom i pastoralnim djelovanjem župe, pripravlja djelatne prijedloge i zaključke te se brine za njihovo provođenje (čl. 16. Pravilnika). Isti članak ističe kao vlastite zadaće Župnog pastoralnog vijeća one koje se odnose na život župnog zajedništva, te poslanje u naviještanju, bogoslužju i služenju, dok o glavnim zadaćama govori čl. 17.:

  • proučavanje stvarnih prilika u župi te prilagođavanje nadbiskupskih pastoralnih planova svojim prilikama

  • planiranje, pripremanje i provjeravanje pastoralnog djelovanja u župi i u međužupskom pastoralu

  • težnja zajedničkom pastoralu po planu Biskupije

  • poticanje, u duhu jedinstva i zajedništva, različitosti karizmi i službi

  • podudaranje molitve i djela za rast duhovnih zvanja

    ČLANOVI ŽUPNOG PASTORALNOG VIJEĆA: